Cookies a GDPR - Manager team

produkční a umělecká agentura
Přejít na obsah

Cookies a GDPR

Ostatni stranky
Prohlášení o ochraně osobních údajů


1. Obecná ustanovení

Společnost Manager team Brno, spol. s r. o., dále jen jako Manager team, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Zde vás seznámíme s typem údajů shromažďovaných společností Manager team a jak společnost tyto údaje používá. Zde se také dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.
Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách třetích osob.

2. Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Manager team Brno, spol. s r. o., Za Horou 466, 664 82 Říčany
používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Manager team souhlas. Společnost Manager team ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:
Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které jsou potřebné k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.
Společnost Manager team tyto údaje neuchovává. Kromě toho okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nejsou potřeba.
Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Manager team má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

3. Soubory Cookies

4. Web Tracking

a) Google Analytics
Tyto webové stránky v současné době nepoužívají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Informace shromažďované souborem cookie o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) jsou přo používání zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA.

Společnost Google pro poskytovatele webových stránek tyto informace shromažďuje za účelem vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje.

Nesouhlas se sběrem údajů:
Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete společnosti Google zabránit ve sběru a užívání vašich osobních údajů (souborů cookie a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b) Google DoubleClick
Funkci Google DoubleClick na našich webových stránkách nepoužíváme. Další poskytovatelé reklamy využívající DoubleClick mohou poskytovat reklamy relevantní pro uživatele. Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje informace o reklamě zobrazující se ve vašem prohlížeči a o tom, na které reklamy kliknete. Data vytvářená souborem cookie o vašem užívání webových stránek jsou posílána a ukládána na server společnosti Google ve USA. Reklamy relevantní pro Vás jsou zobrazovány ve vašem prohlížeči na základě shromážděných informací.

Nesouhlas se sběrem údajů:
Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete soubor cookie DoubleClick také natrvalo vypnout pomocí plug-inu prohlížeče. S plug-inem zůstane nastavení vašeho prohlížeče zachováno i v případě, že vymažete všechny soubory cookie. Můžete si pořídit plug-in prohlížeče, který službu trvale deaktivuje https://support.google.com/ads/answer/7395996.

5. Práva subjektů údajů

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

• právo na opravu
• právo na výmaz
• právo na omezení zpracování
• právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
• právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Manager team přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

6. Použití plug-inů sociálních médií
Zásuvné moduly neboli plug-iny různých sociálních sítí nejsou v současné době vloženy do našich webových stránek. Přidružené služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovateli“).

Poskytovatelé:
Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Služby Google+ a YouTube jsou poskytovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA („Google“). Přehled plug-inů Google+ a jejich vzhled naleznete na: https://developers.google.com/+/web/; plug-iny YouTube naleznete na: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
Službu Instagram poskytuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Chcete-li zvýšit ochranu vašich osobních údajů při návštěvě webových stránek, tyto plug-iny jsou většinou zavedeny jako tlačítka s dvojitým kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že při vstupu na webovou stránku z naší webové stránky obsahující takovéto plug-iny nebudete automaticky přesměrováni na servery poskytovatelů. Pouze pokud plug-iny aktivujete a tím umožníte přenos osobních údajů, vytvoří prohlížeč přímý odkaz na servery poskytovatelů. Obsah jednotlivých plug-inů je pak předán daným poskytovatelem přímo vašemu prohlížeči a poté zobrazen na vaší obrazovce.
Plug-in informuje poskytovatele, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášení pomocí vašeho uživatelského účtu k danému poskytovateli, je pak schopen zjistit vaše zájmy, tj. informace, které získáváte pomocí vašeho uživatelského účtu. Při použití libovolné funkce plug-inu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo připojení komentáře) jsou tyto informace také předány vaším prohlížečem přímo poskytovateli k archivaci.
Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli:
Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Google: https://policies.google.com/privacy
Politika ochrany osobních údajů vydaná společností Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Informace o Cookies

Společně se službou DoubleClick od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Vám může prohlížeč zobrazovat relevantní reklamu. K tomuto účelu služba používá souborů cookies, které neobsahují žádné osobní údaje. Vaše IP adresa bude dále použita pro generování těchto cookies. Služba DoubleClick prostřednictvím souborů cookies využívá tzv. pseudonymních identifikačních čísel, které jsou přirazeny Vašemu prohlížeči, aby se Vám mohla zobrazovat atraktivní reklama přímo na obrazovce. To umožňuje Googlu a jeho partnerským stránkám zobrazovat reklamu založenou na předchozích návštěvách našich stránek či jakýchkoliv jiných. Google přenáší a ukládá informace získané službou DoubleClick prostřednictvím souborů cookies na server.
Data jsou přenášena třetím stranám pouze na základě zákonných ustanovení nebo zpracovaných smluvních dat. Přístupem na naše webové stránky souhlasíte s použitím výše uvedených údajů a výše popsaným zpracováním společností Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit v nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud v zásadě souhlasíte s použitím cookies, nicméně Vám není příjemné používání služby DoubleClick využívající souborů cookies, můžete následovat tento odkaz (www.google.com/settings/ads/onweb), odkud lze stáhnout a nainstalovat nástroj do Vašeho prohlížeče, který službu DoubleClick od společnosti Google deaktivuje.  

Druhy Cookies

Cookies první strany
Tyto Cookies mohou být umístěny a čteny pouze navštěvovanou webovou stránkou.

Cookies třetích stran
Tyto Cookies jsou umístěny jinými organizacemi, které nejsou námi využívány. Vámi navštívená stránka může obsahovat vložený obsah, např. z Youtube, který znovu může obsahovat vlastní Cookies.

Proč přijmout Cookies?
Informace obsažené v Cookies slouží k zlepšení služeb následovně:
– Umožňuje službě rozpoznat zařízení, takže lze jednoduše vykonat úkon např. při vyplňování webového formuláře či dotazníku není třeba znovu vyplňovat stejná data.
– Umožňují správné fungování video přehrávačů.
– Měří, kolik lidí služby užívá, umožňují zjednodušení užívání služeb a zajišťují dostatečnou kapacitu pro rychlý přístup. Analyzují anonymní data, čímž nám umožňují porozumět, jak uživatelé interagují s různými aspekty našich online služeb, což vede k zlepšování těchto služeb.

Co se stane když Cookies nepřijmu?
V případě že Cookies nepřijmete, může se stát, že určité funkce na této webové stránce nebudou správně zobrazeny. To může omezit Vaše možnosti využití této stránky a nepříjemně ovlivnit vzhled a uživatelské zkušenosti.
Může být ovlivněno následující:
– Přehrání videí
– Možnost označit obsah jako „líbí se mi“ a sdílet ho na sociální sítě, jsou-li tyto funkce k dispozici.
Zobrazení vloženého obsahu

Ostatní

Cookies mohou být užity třetími stranami, nebo třetími stranami v (externím) obsahu vloženém do těchto webových stránek a používání technologií jako např. iFrames, JavaScript a podobné. Pokud souhlasíte s Cookies, souhlasíte také s tím, že takový obsah může používat Cookies.
Manager team nemá kontrolu nad Cookies třetích stran a nepřebírá za tyto Cookies žádnou odpovědnost. Pro další informace navštivte webové stránky třetích stran.
PRODUKCE
OSVĚTLENÍ
OZVUČENÍ
Návrat na obsah