GAJDOŠI

Špičkový hudební soubor brilantních instrumentalistů i zpěváků.
Vlastní aparatura a doprava jedním osobním vozem.

Písničky pro sluníčko

Půvabný, hudebně slovesný pořad seznamuje děti s lidovými písněmi, které odrážejí běh lidského života se všemi významnými okamžiky. V hudebním pásmu s komentářem děti poznají písničky řemeslnické, vojenské, obřadní i žertovné, nechybí samozřejmě písničky dětské. Pro MŠ a 1. st. ZŠ.

Malované vajíčko

Velikonoční pořad seznamuje posluchače se vznikem tradice velikonočních svátků a s lidovými zvyky Pro MŠ a 1.st. ZŠ, modifikace pro 2.st ZŠ.

Šel tudy, měl dudy

Výchovný pořad se zaměřuje na seznámení s méně známým lidovým nástrojem, jímž jsou dudy a s tradicí gajdošské hudby v Čechách a na Moravě. Děti se seznámí s některými dalšími nástroji a formou dialogu s účinkujícími se aktivně zapojují do pořadu. Pro 1.st. ZŠ.

My jsme muzikanti, přicházíme k vám

Pořad o vývoji hudebních nástrojů se zaměřením na lidovou píseň, jehož největší hodnotou je jeho inspirativnost a podněty k vlastní tvořivosti. Pro 1. a 2. st. ZŠ

Štědrej večer nastal

Kouzelný příběh o narození Ježíše s připomenutím okolností, proč vlastně slavíme Vánoce. Vánoční písně a koledy jsou nedílnou součástí pořadu. Pro všechny věkové kategorie jednotlivé modifikace od MŠ přes gymnázia, až po dospělé publikum.

O nářečích

Zábavná forma seznámení s lidovou mluvou z nejvýraznějších oblastí naší republiky. Jednotlivé slovní ukázky jsou samozřejmě doplňovány hudbou příslušných regionů. Velmi žádaný pořad pro netradiční a zábavné pojetí. Pro 2. st. ZŠ a gymnázia, rovněž varianta celovečerního pořadu pro dospělé.

Hudba zámků a podzámčí

Velmi zajímavý, ojedinělý pořad, v němž zaznívají dobové písně a hudba minulých století. Výběr nejkrásnější pololidové hudby z nejcennějších známých památek a zpěvníků vše v dobových kostýmech. Pro 2. st. ZŠ, gymnázia, celovečerní koncert pro dospělé, hudba na hradech a zámcích.

Zpět na divadlo