PÍSNIČKOVÁ VYMYSLIVNA

Písničková vymyslivna Karla Daňhela - to je osmidílný cyklus hudebně výchovných programů, které autor postupně uvádí pro děti v Mateřských školách a žáky 1.-3. ročníků Základní školy. Cílem programů je seznámit děti s postupem při tvorbě písničky. Rytmus, melodii i text, to je to, co děti samy pomáhají tvořit. Program Písničková vymyslivna je možno uvádět v hernách MŠ, popřípadě třídách ZŠ. Program není vhodný pro uvádění ve velkých sálech. Českobudějovický umělec nepožaduje žádnou velkou přípravu a dopravuje se na představení jedním osobním autem.

Tituly Písničkové vymyslivny jsou následující:

Tajemství kouzelné skříňky

Jak se hraje na kapelu

Jak se hraje pro víly

Drak Karamelák

Koncert pro nakreslenou princeznu

Zpět na divadlo